Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia trải nghiệm lớp học của SACE. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và xác nhận xếp lớp trong thời gian sớm nhất. Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình bạn có thể truy cập tại đây