Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự buổi Live Webinar “Hành trang du học, nước Úc trong tầm tay” vào ngày 14.11.2020. Bạn sẽ nhận được email phản hồi cung cấp thông tin đường link và password để đăng nhập tại buổi hội thảo trong thời gian sớm nhất. Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình bạn có thể truy cập tại đây….