ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ THI HỌC BỔNG SACEi 2020-2021

SACE International là chương trình dự bị Đại học của Chính phủ Nam Úc, chuẩn bị cho học sinh học tập thành công tại các trường Đại học hàng đầu thế giới. Ngoài việc phát triển kỹ năng học và nghiên cứu bằng tiếng Anh, chương trình SACE International còn bổ trợ cho học sinh kiến thức các môn học cần thiết để chuẩn bị cho khóa học chuyên ngành tại Đại học. Hàng ngàn học sinh hoàn thành chương trình SACE International đã tiếp tục hoàn thành chương trình Đại học trên thế giới, có nghề nghiệp và sự nghiệp của mình trong lĩnh vực thương mại, y tế, dược phẩm, chế tạo, nghệ thuật và luật…